Bizottsági tagjai
Dr. Becker Dávid
Dr. Dósa Ágnes
Dr. Ender Ferenc
Dr. Géczi Zoltán (fogorvos)
Maradics Nóra Maid (egyéb diplomás)
Dr. med habil Mészner Zsófia PhD
Dr. Nyirády Péter
Dr. Piróth Zsolt PhD
Dr. Virág Balázs
Prof. Dr. Zima Endre István

Póttagok
Balló Henrietta (egyéb diplomás)
Dr. Erdős Judit
Dr. Hollós Gábor
Dr. Kecskés László
Dr. Kiss András
Prof. Dr. László Ádám
Dr. Molnár Andrea Ágnes
Dr. Nagybaczoni Béla
Dr. Sipter Emese
Dr. Vágó Krisztina (fogorvos)

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.