Sebészeti Osztály

Szervezeti egység megnevezése:Sebészeti Osztály
Elérhetőség(telephely, épület,emelet):Szent István Telephely, A épület
Osztályvezető főorvos:Dr. Ender Ferenc egyetemi magántanár
Szaktanácsadó:Dr. Vörös Attila egyetemi magántanár
Dr. Wéber György egyetemi tanár
Főorvosok:Dr. Bor László PhD.
Dr. De Negri Nino
Dr. Irtó István
Dr. Kesserű Balázs
Dr. Major László
Dr. Molnár Péter
Dr. Polányi Csaba
Dr. Seli Artúr
Dr. Telek Géza PhD. / tanulmányi felelős (ÁOK magyar nyelvű képzés) /
Dr. Tomcsik Zoltán
Dr. Vagács Tibor
Dr. Virág Balázs
Szakorvos jelöltek:Dr. Barkász Erika
Dr. Cséfalvay Balázs
Dr. Korsós Diána
Dr. Nguyen Hai Anh Thu
Dr. Fülöp Fanni
Önkéntes segítő:Dr. Gazdus Huba
Osztályvezető főnővér:Makó Réka
Helyettese:Bendáné Varga Edit
Betegfogadási idő:Ambulancia: 8:00-20:00
Osztály: előre egyeztetett időpontban kivéve a sürgős eseteket
Ügyelet esetén az ügyelet munkarendje:Hétköznap: 15:00-7:00, Hétvégén: 7.00-7:00
Az I. Sz. Sebészeti Klinika Tanszéki Csoportjának jogelődje a III. Sz. Sebészeti Klinika volt, melyet 1947-ben a Koltói Anna Kórházban alapítottak. A klinika 1961 óta egyben a Fővárosi Szent István Kórház Sebészeti Osztálya is. A jogelőd klinika korábbi igazgató professzorai: Hedri Endre (1947–1949), Borisz V. Petrovszkij (1949–1951), Rubányi Pál (1951–1954), Kudász József (1955–1957), Rubányi Pál (1957–1961), Stefanics János (1961–1974), Marton Tibor (1974–1987), Ihász Mihály (1987–1996), Nagy Lajos (1996–2000), Dr. Regöly-Mérei János (2000–2009) voltak.
2009-től a tanszék megszűnt, a továbbiakban Tanszéki Csoportként az I. Sz. Sebészeti Klinikához tartozik. A Sebészeti Osztály vezető főorvosai: Dr. Keleti György egyetemi magántanár (2009-2013) és Dr. Ender Ferenc egyetemi magántanár (2013-).
A közkórházi és egyetemi feladatok közös megoldása számos előnnyel jár az oktatás, a tudományos- és gyógyító munka területén. A Szent István Kórház Sebészeti Osztályának színvonala már az 1900-as évek elején világhírű volt. Báró Herczel Manó, majd Pólya Jenő osztályára Németországból és az Egyesült Államokból is érkeztek sebészek az itt meghonosított műtéti eljárások tanulmányozására. Az osztály fő profilját a jelenleg az általános- és gasztroenterológiai sebészet képezi, korábban elsők között foglalkozott a laparoszkópos műtéti technikák és perifériás érsebészet elterjesztésével.
2007-ben a Szent István Kórház a Szent László Kórházzal egyesült (Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet), majd 2018-ban az intézmény Centrumkórház rangot kapott; immár Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet néven áll a betegek rendelkezésére.
A DPC Sebészeti Osztály gyógyító tevékenysége mindeközben számos speciális kórképpel gazdagodott; a hematológiai és infektológiai betegek sebészeti kezelése komplex feladat, amely kiegészül területi ellátás keretei között érkező akut és elektív sebészeti betegek műtéteivel és gondozásával.
A fekvőbeteg-ellátás 57 kórházi ágyon történik. A régi, jelentős hagyományokra épülő gasztroenterológiai (nyelőcső- gyomor-vastagbél epe) sebészet keretében a beavatkozások széles skáláját végzik, alkalmazzák a legkorszerűbb diagnosztikai és terápiás eszközöket (endoszkópia, endoszkópos műtétek, UH, CT, CT-angiographia, MRI, laparoscopia).
Az osztály három műtőegysége korszerű berendezésekkel rendelkezik, és a telephelyen jól felszerelt Intenzív Osztály működik. A járóbeteg-ellátás a szakambulanciákon történik, ezek: gasztroenterológia, endoszkópos laboratórium, coloproctologia, érsebészet.

OKTATÁS
“Az ÁOK (magyar nyelvű képzés), és FOK (magyar, német és angol nyelvű képzés) hallgatók gyakorlati és elméleti képzése az egyetem szervezésében, a többi sebészeti klinikával megosztva történik. A Tanszéki Csoport rezidensek és sebész szakorvosok képzésével is foglalkozik, de részt vállal pl. a gasztroenterológiai szakvizsga követelményét képező ultrahang tanfolyam, valamint egyéb továbbképző kurzusok lebonyolításában is. A rezidensképzés bevezetése óta közel 200 jelölt rövidebb, illetve hosszú távú képzését végezték.
A Tanszéki Csoport tudományos- és kutató munkássága évtizedek óta döntően a gyógyításhoz kapcsolódik.
Ihász Mihály Professzor szerepe a proximális szelektív vagotómia (PSV), majd a minimál invazív sebészet hazai kidolgozásában alapvető volt. Klinikáján 1989-ben bevezette a laparoszkópos cholecystectomiát, a pécsi egyetemi klinika munkacsoportjával két nap eltéréssel végezték el az első két hazai beavatkozást. Ma már a haladó laparoszkópos műtétek széles skáláját végzik.
Regöly-Mérei János Professzor a minimálisan invazív technikák fejlesztése, a sebészeti sonographia és a gócos májbetegségek gyógyítása, az UH-vezérelt diagnosztikus és terápiás beavatkozások terén volt országosan elismert. Az akut pancreatitis patomechanizmusát és korszerű kezelésének lehetőségeit több elméleti intézettel kollaborációban tanulmányozták. Az akut hasi diagnosztikai kérdésekkel nemzetközi project keretében foglalkoztak.

SZAKMAI PROFILOK BEMUTATÁSA:
Gastrointestinalis sebészet, Laparoscopos sebészet, Nyelőcső sebészet, Endocrin sebészet, Intervenciós gastrointestinalis endoszkópia, a Chronicus sebek kezelése.

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Az akut pancreatitis patogenezise-therapiája, illetve a mechanikus icterus sebészi kezelése mellett jelenleg a nyelőcső betegségek funkcionális diagnosztikája, a modern laparoszkópos endocrin- és sérvsebészet képezi a rendszerező retrospektív és prospektív vizsgálatok fő témáját.
A sebgyógyulás mechanizmusának kutatása a nem gyógyuló sebek kezelésében új lehetőségeket ígér. A septicus sebek esetében a negatív nyomású sebkezelés (Negative Pressure Wound Therapy – NPWT) tanulmányozásával, illetve a diabetes mellitus talaján kialakuló chronicus sebek esetében az antioxidáns-, és természetes antimicrobiális szerek topicalis alkalmazásával szerzett tapasztalataikat tanfolyamokon és konferenciákon ismertetik és publikálják.
A multidisciplináris transzlációs kutatások keretében részt vesznek a haematologiai betegek nem gyógyuló sebeinek kezelésére alkalmazható őssejt-preparátum és thrombocyta-gazdag plazma (Platelet-Rich Plasma -PRP) készítmények vizsgálatában.

PHD- ÉS TDK TÉMÁK:
Az intervencionális gastro¬intestinalis endoszkópia lehetőségei, a nyelőcső funkcionális betegségeinek diagnosztikája, a nem gyógyuló sebek pathomechanizmusa és kezelése

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.