Patológia

Szervezeti egység megnevezésePatológia
Telefonszám(ok):Osztályvezető főorvos: +36-1-455-5700/1311-es mellék.
Vezető szakasszisztens: +36-1-455-5700/1304-es mellék.
Főorvos: +36-1-455-5700/1305-ös mellék.
Hematopatológus: +36-1-455-5700/1303-as mellék.
Szakorvos-jelölt: +36-1-455-5700/1308-as mellék.
Szövettani labor: +36-1-455-5700/1310-es mellék.
Osztályiroda: +36-1-456-7669.
Citológiai, Aspiratios citológia és Immunhisztokémiai labor: +36-456-7665.
Cervix citológia: +36-1-456-7670.
Szt. István Telephely Boncmesteri iroda: +36-1-456-7663
Szt. László Telephely Boncmesteri iroda: +36-1-455-8100/8241-es mellék.
Elérhetőség(telephely, épület,emelet):
Szt. István Telephely P. épület.
Osztályvezető
Dr. Babarczi Edit Főorvos
Munkatársak
Dr. Hazslinszky Péter Főorvos-osztályvezető helyettes
Prof. Dr. Pajor László Hematopatológus
Dr. Pelyach Anna Szakorvos-jelölt
Baumgartner Anita Vezető Szakasszisztens
Boncmesterek:
Szt. István Telephely: Berczi László, Vörös Ibolya
Szt. László Telephely: Kováts Iván, Kutassy Imre
Az általános kórházi profil mellett kórházunk specialitásai is megjelennek osztályunk profiljában.
Az onkodermatológia, az égés és plasztikai sebészet révén nagyszámú daganatos és nem daganatos bőr biopsziás anyag. Nőgyógyászati onkológiai profil, emlő daganatok, infektológiai patológia és hematopatológia.
Aspiratios citológia (UH vezérelt felszínes és intervenciós).