Patológia

Szervezeti egység megnevezésePatológia
Telefonszám(ok):Osztályvezető főorvos:
+36-1-455-5700/1311-es mellék.
Vezető szakasszisztens:
+36-1-455-5700/1310-es mellék.
Főorvos:
+36-1-455-5700/1305-ös mellék.
Hematopatológus:
+36-1-455-5700/1303-as mellék.
Szakorvos-jelölt:
+36-1-455-5700/1308-as mellék.
Szövettani labor:
+36-1-455-5700/1310-es mellék.
Osztályiroda:
+36-1-456-7669.
Citológiai, Aspiratios citológiai és Immunhisztokémiai labor:
+36-1-456-7665.
Cervix citológia:
+36-1-456-7670.
Szt. István Telephely Boncmesteri iroda:
+36-1-456-7663; +36 30 019 0510
Szt. László Telephely Boncmesteri iroda:
+36-1-455-8100/8241-es mellék: +36 30 019 0509
Elérhetőség(telephely, épület,emelet):
Szt. István Telephely P. épület. és Szt. László Telephely 32-es épület
Osztályvezető
Dr. Babarczi Edit Főorvos
Munkatársak
Főorvos-osztályvezető helyettes: Dr. Hazslinszky Péter
Hematopatológus: Prof. Dr. Pajor László
Szakorvos: Dr. Pelyach Anna
Rezidens: Dr. Blázer Imola Boglárka
Vezető Szakasszisztens: Baumgartner Anita
Boncmesterek:
Szt. István Telephely: Berczi László vezető boncmester, Vörös Ibolya
Szt. László Telephely: Soós Zoltán

Az általános kórházi profil mellett kórházunk specialitásai is megjelennek osztályunk profiljában.
Az onkodermatológia, az égés és plasztikai sebészet révén nagyszámú daganatos és nem daganatos bőr biopsziás anyagot vizsgálunk. Nőgyógyászati onkológiai profil, emlő daganatok, infektológiai patológia és hematopatológia.

Aspiratios citológia (UH vezérelt felszínes és intervenciós).

 

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére:
A halálesetről kapott klinikai értesítés után, az elhunyt legközelebbi hozzátartozójának, vagy törvényes megbízottjának fel kell keresnie azt a klinikai osztályt, ahol a haláleset történt.
Az egészségügyi jogszabály szerint a kórházban elhaltakat boncolni kell. Ez alól kivételes esetben, a törvény által szabályozottan – a hozzátartozó kérésére – el lehet tekinteni.
A kórboncolás mellőzési kérelmet a klinikai osztályon kell kitölteni az arra jogosult hozzátartozónak.
A kórboncolás mellőzéséhez a kezelőorvos, a patológus főorvos és az orvosigazgató egyetértése szükséges, a döntéshozatalt írásban dokumentálják.

 

Kórboncolási jegyzőkönyv kiadása:
Az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény 24§ 11. bekezdésében ismerteti, hogy részletes boncolási jegyzőkönyvet, illetve bármilyen, az elhunyttal kapcsolatos dokumentumot az elhunyt törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse csak írásos kérelem alapján kaphat. A kérelmet intézményünkben az Orvosigazgatóságra kell eljuttatni.
A jegyzőkönyvek a boncolást követően 4-12 hét elteltével kerülnek lezárásra. A Kórboncolási jegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről az ügyintézést megelőzően az alábbi telefonszámok egyikén érdeklődjenek:
Szt. István Telephely: +36 30 019 0510
Szt. László Telephely: +36 30 019 0509

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.