I. Az Országos Tisztifőorvos 66340-1/2021/EÜIG számú határozatának megfelelően, járványügyi megelőző intézkedésként a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályán 2021. november 1-től visszavonásig

látogatási tilalmat rendelek el.

II. A látogatási tilalommal egyidejűleg az intézmény valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályát

kötelezem

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 11. § (3)-(6) bekezdésében foglalt kapcsolattartás lehetőségek folyamatos biztosítására, ennek keretében tegye lehetővé megfelelő védőfelszerelés biztosítása mellett, hogy:

a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,
kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon,
a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen,
értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

Egyedi méltányosság keretében – kockázatbecslést követően – az osztályvezető főorvos a kapcsolattartás lehetőségének biztosítását mérlegelheti, indokolt esetben a kapcsolattartást további esetekben is biztosíthatja.
Felhívom a valamennyi osztály figyelmét, hogy az Eütv. 229. § (1) bekezdése alapján a beteg emberi méltósághoz való joga egészségügyi válsághelyzet idején sem korlátozható.

Jelen utasítás kiadásával a 17/2021. számú Főigazgatói Utasítást visszavonom.

Budapest, 2021.10.31.

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.