Kórházunk története

Szent István Kórház története

A város polgári kórházai még a XVIII. század elejének nagy pestisjárványai közepette épültek. Budapest a kiegyezés után világvárosi ambícióihoz méltó modern kórházakat igényelt. Ezek közül volt az első az 1885. augusztus 5-én megnyílt Üllői úti Új kórház, mely csak később, 1894-ben vette fel Szent István nevét.

korhaz-istortenet-01Előnyei, hogy a régi barakk kórházak modern felfogásaként kényelmesebb munkakörülményeket jelentett az orvosoknak, egészségesebb környezetet a betegeknek, az épületek közötti tágas tereket parkosítani lehetett. Az Új Kórház kezdetben 8 osztállyal rendelkezett, ezek nyolc pavilonban helyezkedtek el, összesen 656 beteget fogadhattak.

A főváros még ebben az évben átvehette a nemzetközi nagy orvos kongresszus díszoklevelét, a “páratlan áldozatkészséggel létrehozott új kórházért, mely a legújabb igényeknek megfelelően van berendezve.” A kórház megnyitása alkalmából és az azt követő időkben a hazai és nemzetközi orvostudomány számos jeles egyénisége látogatott el ide.

1907-ben Hainiss Géza egyetemi m. tanár vezetésével létesült a Gyermekosztály. 1966. január 1-től az osztályt az Apáthy István Gyermekkórházba he­lyezték át. 1911-ben fiókkórházat kapott a Szent István Közkórház, az elemi iskola és kisdedóvó céljára épült Telepy utcai épületet. Két belbeteg és egy sebészeti osztályt hoztak létre, összesen 303 ággyal.

1919-ben 800 ágyas volt a kórház. Májusban a közkórházi biztosi ülés Semmelweis Közkórházra változtatta az Intézmény nevét, átmenetileg e néven működött.
1922. júliusban a pozsonyi Erzsébet Tudomány Egyetem Bakay Lajos által vezetett Sebészeti Klinikáját költöztették a Szent István Közkórházba. 1924. szeptember 1-ig, a Kli­nika Pécsre költözéséig tartózkodtak itt. A Klinikán dolgozott többek között a hazai tüdő­sebészet kimagasló alakja, Sebestény Gyula is.

korhaz-istortenet-021930-tól a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem újonnan szervezett III. Sebészeti Klinikája kapott helyet, az egyik legnagyobb sebészegyéniség, Ádám Lajos egyete­mi tanár igazgatásával, 1946-ig. Ebben az évben az ágyak száma 1532 volt, 38 707 beteget kezeltek. 21 épületben, 43 kórteremben 60 orvos, 143 ápolónő és 90 szerzetes nővér látta el a betegeket. Az adminisztratív dolgo­zók száma mindössze 16 volt, egyéb dolgozó 219.

A népjóléti és munkaügyi miniszter 1932-ben a Szent István Közkórház kórházcsoportjába so­rolta a Maglódi úti új közkórházat és a Bakáts téri szülészeti osztályt is. Kőbányán, a Mag­lódi úton 1932. június 21-én nyílt meg az új közkórház, amely eredetileg a szegény és el­aggott betegeknek nyújtott volna otthont és kórházi ellátást. Ugyanezen évben megszün­tették a Telepy utcai fiókkórházat.

1935. szeptember 19-én ünnepelték a kórház fennállásának 50. évfordulóját. Ekkor – a kezdeti 8 osztállyal és 656 ággyal szemben – 14 osztályról és 1476 ágyról számolhattak be. A betegforgalom 1886-ban 7396, míg 1934-ben 25 156 volt. Az első 50 év alatt mintegy 830 000 beteget kezeltek.

1940-es évben megalakult a szájsebészeti osztály, ami új feladatok ellátását kívánta meg a kórház vezetőitől. 1943-ban már erősen érezhető volt a háború valamennyi nehézsége. Számtalan ténye­ző nehezítette a betegellátást. A harctérre került orvosok helyett gyakran orvostanhallga­tók végezték el a feladatokat. 1944-ben a gyakori bombatámadások miatt a Gyermekosz­tályt kiürítették és ide vonták össze a kórház pince és óvóhely nélküli földszintes épületei­ből a betegeket. A gégészeti osztályt és a fülészeti osztályt összevonták. Korabeli közlések­ből tudjuk, hogy az osztály alatti pincében felállított osztályon és műtőben a főváros os­troma alatt rendszeresen operáltak és a betegellátás nem szünetelt.

korhaz-istortenet-03Az 1945-ös év is sok nehézséget okozott a kórház munkájában is. A háborús károk miatt sérült épületben elpusztultak a kórházi ágyak is és így számuk jelentősen csökkent. A működő ágyak száma ekkor lecsökkent 1163-ra.
A romok eltakarítása és a betegellátás körülményeinek megfelelő megteremtése mel­lett 1949-ben sikerült megszervezni és megindítani az E pavilonban az Urológiai sebészeti osztályt.

Az 50-es évek elején a Magyarországon elsőként megszervezett Gyermek bőrbeteg osztályt át­költöztették az István Kórházba. 1951-ben a 19 osztályon összesen 25 000 beteget láttak el.
1952-ben a kórház C épületében megnyílik a fül-orr-gége osztály. A mind több radiológiai feladat ellátását az eddigi épület és berendezés nem tudta elvégezni. Ezért került sor az épület átépítésére, kibővítésére, új gépek­kel és felszereléssel való ellátására.

1957-ben Kardiológiai Laboratórium létesül, majd egy évvel később a III. belgyógyászati osztály Országos Kardiológiai Intézetté alakul. Az intézethez szívsebészeti osztály is csatlakozott, amelyet 36 ágyon alakítottak ki. Az 1959. évben tovább bővül a kardiológiai ellátás, mert működik a kardiológiai ambulancia és megalakul 43 ágyon a IV. Belgyógyászati Klinika.

1960-ban ünnepelte az István Kórház 75 éves fennállását. Emlékkötetet adtak ki, két emlékérmet készíttettek. Az emlékünnepélyekről kis füzet jelent meg.

korhaz-istortenet-041972-ben megnyílik a felújított A épület, valamint szociális helyiségek létesítésére, ápolónő öltözők kialakítására, óvoda, bölcsőde bővítésére került sor. Az év végén a kórházi ágyak száma: 1186. Az évtized közepére jelentősen javult a kórház úthálózata és átalakítás kezdődött a Kórbonctani és Kórszö­vettani osztályon. Az átalakítás 1976-ban fejeződött be.

1977. január l-én megalakult a Budapest Fővárosi István Kórház – Rendelőintézet, valamint új épületben kezdte meg működését az Országos Kardiológiai Intézet. Intézetünk ekkor 4 fekvőbeteg intézeti telephelyen, 3 szakorvosi rendelőintézetben, 6 szakgondozóban, 69 körzeti orvosi rendelésen, 114 üzemben, 78 üzemi telephelyen működő üzemorvosi rendelésen biztosította a főváros IX. és XIX. kerületében a körzeti, üzemi, szakorvosi, szakgondozói és fekvőbeteg ellátást a felnőtt lakosság körében.

Az István Kórház 100 éves évfordulója alkalmából 1985. április 11-én és 12-én tudományos ülésre került sor.

korhaz-latortenet-01Szent László Kórház története

1894. november 9-én fogadta az első beteget az a 200 ágyas kórház, melyet az akut fertőző betegségben szenvedő betegek kezelésére építettek. A kórház története szorosan összefügg az ország járványügyi helyzetével és tükrözi a fertőző betegségek gyógyításának és tudományának a fejlődését.

korhaz-latortenet-02Az új kórházépületek luxus körülményeket biztosítottak a betegek számára (100 m3/beteg légtér, természetes szellőzés). A kapacitás az első négy évben elegendőnek bizonyult; a betegek többsége skarlátos, diftériás, pertussisos vagy tífuszos volt.

1898-ban azonban már az ágyak száma sokkal kevesebb volt, mint amennyire szükség lett volna és a kórtermek túlzsúfoltakká váltak. Az Önkormányzat felismerte, hogy a kórház már elégtelen a fertőző betegek ellátására és elhatározta, hogy egy új kórházat épít a meglevő Szent László kórház mellé.

Az új Szent Gellért Kórház három épülettel bírt és a Szent László kórháztól csak kerítéssel volt elválasztva. Az egyik épületben himlős betegeket, míg a másikban az elkülönített betegeket helyeztek el és a harmadik volt a felvételi épület. A két kórháznak együttesen és összesen 5 (!) orvosa volt a főorvossal együtt

Az évszázad első harmadát az állandó építkezés jellemezte, melynek során a Szent Gellért Kórházhoz új épületeket építettek. A két kórházat 1917-ben egyesítették Szent László kórház néven. Abban az időben a skarlát, a diftéria és a szamárköhögés halálozása ebben a sorrendben 10, 10 – 20 és 20 – 30% volt. A magas morbiditás egyik oka volt a nagy kórtermekben történő kereszt-fertőzés. “Ha az orvostanhallgatóknak fertőző betegséget akarsz mutatni, akkor vidd őket a skarlát kórterembe és ott mindenféle fertőző betegséget meg tudsz mutatni.” mondta Csapó Dr. a híres gyermekgyógyász.

korhaz-latortenet-03Több évtizedet vett igénybe, hogy meggyőzzék az Önkormányzatot arról, hogy olyan kórtermeket építsenek, amelyek kevesebb ággyal rendelkeznek, és biztosítsák az elkülönítés lehetőségét (1912-ben három ilyen épület volt).

Az I. világháborúban számos nagyon rossz állapotú épületben kolerás, himlős, orbáncos és Shigella disentériás, tífuszos és rühes beteget kezeltek. Sebesülteket is ellátott a kórház. 1918-ban és 1919-ben 4700 beteget vettek fel influenza miatt. 1920-ban az elektromosság vált hozzáférhetővé, 1928-ban pedig elkészült az első röntgenfelvétel. 1933-ban független laboratóriumi részleget alakítottak ki. Abban az időben a kórház ágyainak száma 2000 volt.

1938-tól a komfortos új épületek hatásaként jelentősen csökkent a kereszt-fertőzések száma. 1944-ben egy bombatámadásban a kórház 11 épülete súlyosan károsodott és 180 – 260 beteg és kórházi alkalmazott halt meg. A kórházat evakuálták. 1945-ben néhány épületet helyreállítottak és márciusban a kórház vissza tudott költözni.

A kolerától és a himlőtől eltekintve a betegek közönséges fertőzéseken estek át. Ugyanakkor a bevezetett penicillin terápia hatására a skarlát jelentősen enyhébb lefolyásúvá vált. Az orbáncot szulfonamiddal kezelték és a diftéria ellen bevezetett védőoltás következtében jelentősen csökkent a diftériás betegek száma. Ebben az időben három nagy járvány jelentkezett – meningitis, kiütéses tífusz és a Shigella dysenteria.

korhaz-latortenet-04A háborút követően, 1950-től a kórházi gyógyszertárat, a kutató laboratóriumot és a könyvtárat alapították meg. Hetente tartottak tudományos tanácskozásokat. Ennek az időnek jellemző fertőző betegségei az újszülöttek és csecsemők E. coli dyspepsiája és a szamárköhögés voltak.

1957-ben és 1959-ben két nagy gyermekbénulás járvány lépett fel, amelyek egyenként mintegy 2000 – 2000 paralízises beteget eredményeztek. Az esetek harmada szorult lélegeztetésre. A kórház 6 részleget szervezett, ahol 150 lélegeztető géppel kezelték a paralizált betegeket a járvány csúcsidőszakában.

1961 és 1980 között, a kötelező védőoltásokkal a klasszikus fertőző betegségek járványos előfordulása megszűnt. A leggyakoribb esetek a skarlát, hasmenés, influenza és a járványos májgyulladás voltak. A kórházban az ágyak száma 800-900, a kórházi dolgozók száma pedig 1300 fő volt.

Ebben az időben a betegek negyede nem fertőző beteg volt. A kórház oktató kórház lett és lehetőség nyílott a fertőző betegségekből szakvizsgát tenni. A tudományos és a gyógyító tevékenységet a Magyar Infectológiai Társaság koordinálta. Néhány szakkönyv is megjelent: Fertőző Betegségek, Trópusi Betegségek és a Védőoltás.

korhaz-latortenet-061981-ben, egy új 338 ágyas épület készült el. Az új épületben a Radiológiai Osztály, a Gyermekgyógyászati Osztály és felnőtt osztályok is helyet kaptak. A betegek 98%-át 4, vagy annál kisebb ágyszámú kórtermekben helyezik el. Számos szakorvos kezdte meg működését a kórházban: így kardiológusok, szülész-nőgyógyászok, immunológusok és szemészek. A legújabb kihívást a HIV betegek kezelése jelenti, akiket az egész ország területéről fogadnak. A 90-es évekre a fertőző betegségek bejelentésének aránya 10% alá csökkent.

Új szakmákat indítottak: csontvelő transzplantáció, művese állomás, hematológia és az intenzív terápiás osztály kezdte meg működését.
A figyelem a neutropénás betegek kezelése felé fordult; az emelkedő morbiditás és mortalitás az invazív diagnosztikai módszerek és terápiás eljárások következtében szaporodó kórházi fertőzések eredménye.

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.