Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben

Kedvezményezett neve:Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Projekt címe:Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Dél-pesti Centrumkórház –Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben
Szerződött támogatás összege:60 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2021. május 2.
Projekt azonosító száma:EFOP-1.8.21-18-2019-00027
Projekt tartalmának bemutatásaA Dél-pesti Centrumkórház –Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC) infekciókontroll tevékenységét a hatályos jogszabályok és módszertani levelek határozzák meg. A standard izoláció legfontosabb elemei a pályázatban megtalálhatók (tárgyi feltételeinek magasabb szintre emelése, fejlesztése, oktatásának ellenőrzése a legmodernebb módszerrel, eszközfertőtlenítés gépi módszerrel, zárófertőtlenítés a legmagasabb színvonalon). A módszertani levelekben meghatározott, új alapokra helyezett infekciókontroll program továbbfejlesztése, mely keretén belül az intézmény betegellátó osztályainak infrastrukturális felmérése 2019 1. félévében megtörtént. A tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése érdekében a tárgyi feltételek teljeskörű biztosítása szükséges. A kézhigiéne tudatosabb folyamattá alakítása, a compliance emelése, az eredmények rendszeres, vizuális visszacsatolásával. A DPC magas kockázatú betegcsoportokat ápol. A legmagasabb kockázatú betegek esetleges környezeti ártalmai kivédése érdekében lépéseket teszünk. Az intézet profiljából következően az MRK és CDI fertőzöttség/kolonizáció aránya az átlagosnál magasabb, ezért célunk ezen betegek közvetlen környezetének legmagasabb szintű fertőtlenítése. Az eszközös vizsgálatokkal esetlegesen átvihető EÖF kockázati csökkentését célzó, modern fertőtlenítő berendezések használata.
Egyéni kockázatértékelő rendszer bevezetésével monitorozzuk az egyes osztályok kockázati besorolását. Ennek folyamata segít azonosítani a magas kockázatú beteget és dönteni a beteg legmegfelelőbb elhelyezéséről, szükség esetén elkülönítéséről. A kockázatértékelő adatlapok beépítésre kerültek a medikai rendszerekbe.
Valamennyi osztályvezető főorvos felelős az egyéni kockázatértékelő adatlapok kitöltéséért és archiválásáért. Az intézményi kockázatértékelés eredménye alapján az IIAB a betegbiztonság érdekében szakmai irányelveket fogalmaz meg, melyeket valamennyi dolgozó számára elérhetővé tesz szabályzatok formájában, ezek mellettfőigazgatói és szakigazgatói utasítások kerülnek kiadásra.
A módszertani ajánlások alapján bevezetésre kerül az eszközhasználattal összefüggő VÁF, pneumónia és húgyúti fertőzések teljesítmény indikátorokkal történő monitorozása, továbbá az alkoholos kézfertőtlenítőszer felhasználásának nyomonkövetése és az eredmények visszacsatolása.
Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer bevezetésével célunk a betegbiztonság növelése, az infekciókontroll tevékenység megerősítése. A kapcsolattartói feladatkört a betegellátó osztályok vezető szakdolgozói látják el, akik közvetlen kapcsolatot tartanak az adott osztály és az Infekciókontroll Osztály között. A rendszer intézményi működésbe való implementálása bevezetési szakban van. A folyamatos kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a felmerülő problémákra megoldást lehessen találni és a javulás tartós legyen mind surveillace eredmények, mind a betegbiztonság kultúrájának szempontjából.
Az eredményes együttműködés érdekében az Infekciókontroll Osztály munkatársai dokumentáltan képzik az infekciókontroll kapcsolattartókat, hogy a jó gyakorlatok alkalmazásában példát mutató szakemberré váljanak a betegellátó osztályukon, motiválják kollégáikat, növelve a felelősségvállalást.
További célunk az EÖF csökkentése, melyet a minőség javítást célzó módszertanok bevezetésével kívánunk elérni. A multidiszciplináris IIAB a legfőbb szakmai döntéshozó. A DPC-ban a VÁF és a húgyúti fertőzések megelőzésére szolgáló ellátási csomagelem elkészült, célunk a VAP és a sebfertőzéssel kapcsolatos ellátási csomag kidolgozása és valamennyi egészségügyi dolgozó számára szabályzat formájában elérhetővé tétele. A csomagelemek alkalmazásának ellenőrzését több lépcsős rendszerben kívánjuk megvalósítani, mely magában foglalja a betegellátó osztály önellenőrzését, valamint az Infekciókontroll Osztály által végzett ellenőrzéseket, auditálásokat. Az ellenőrzések eredményeinek visszacsatolásával törekedünk a rossz gyakorlat kiküszöbölésére.

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.