Széchenyi 2020 Európai Unió Kohéziós Alap

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve:Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Projekt címe:Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződött támogatás összege:607 494 100 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2015. november 30.
Projekt azonosító száma:KEOP–5.6.0/E/15-2015-0039
Projekt indokoltsága:A tárgyi fejlesztés az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Szent István Kórház telephelyén meglévő röntgen berendezéseinek cseréje új röntgen berendezések, illetve azok tartozékainak szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködésre, a régi berendezések leszerelésére, elszállítására és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzésére irányul. A korábbi berendezések cseréje elsősorban energetikai okokból szükséges: az eszközök jelenlegi energiafelhasználása igen magas. Az energia megtakarításon túl további előny jelent, hogy az analóg technikáról digitálisra történő csere következtében egy teljes telephelyre vonatkozó technológiai váltás következik be, amelynek eredményeként növekszik a betegellátás hatékonysága, eredményessége is. A lecserélendő berendezések életkora 17 és 38 év között szóródik
Projekt várható eredménye:Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Szent István Kórház központi telephelyén felvételi, felvételi-átvilágítási, mobil röntgen, illetve mammográfiás és urológiai vizsgáló berendezések kerülnek lecserélésre. Helyükre az előzőekben felsoroltak korszerű változatain kívül röntgen képerősítő berendezés, és leletező munkaállomás települ. Ezek, a régi berendezésekhez képest, egy vizsgálatra vetítve, legalább 15%-os energia-felhasználás csökkenést teljesítenek (melynek alátámasztására 24 órás mérésekkel kerül sor), segítve ezzel az energia-megtakarítást. Közvetett módon, hosszútávon a fejlesztés a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét is mérsékli.

 

Szent László Kórház 11. épület épületenergetikai fejlesztése

Kedvezményezett neve:Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Projekt címe:Szent László Kórház 11. épület épületenergetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege:146 465 428 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2015. november 30.
Projekt azonosító száma:KEOP-5.7.0/15-2015-0060
Projekt indokoltsága:A projekt tárgya Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Szent László Kórház - 11. épületének korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki, amelynek főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség az oka. A fűtési energiaigény csökkentése érdekében az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje kerül megvalósításra.
Ennek oka, hogy az épületen jelenleg FÉMMUNKÁS típusú függönyfal rendszerből kialakított nyílászáróportálszerkezetek találhatók, ám ezek az aktuális hőszigetelési igényeknek nem felelnek meg.
Projekt várható eredménye:A fejlesztés, tehát az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje eredményeként várható az épület költséghatékonyabb fűtése, a munkavállalók és ellátottak megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése, illetve az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése.

 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet MRI diagnosztikai eszköz beszerzése

Kedvezményezett neve:Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Projekt címe:Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet MRI diagnosztikai eszköz beszerzése
Szerződött támogatás összege:515 658 100 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2015. november 30.
Projekt azonosító száma:KEOP–5.6.0/E/15-2015-0007
Projekt indokoltsága:A tárgyi fejlesztés az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet meglévő MR berendezés cseréje új MR berendezés és tartozékainak szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködésre, a régi berendezés leszerelésére, elszállítására és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzésére irányul. A korábbi berendezés cseréje elsősorban energetikai okokból szükséges: az eszköz jelenlegi energiafelhasználása igen magas.
Projekt várható eredménye:Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Szent István Kórház telephely „R” épület Központi Radiológiai Osztályán található Siemens Magneton Harmony Maestro Class 1 T MR gyártmányú MRI diagnosztikai berendezés leszerelése és elszállítása után, egy db Siemens Magneton Aera MR berendezés kerül telepítésre. Ez, a régi berendezéshez képest, egy vizsgálatra vetítve, legalább 15%-os energia-felhasználás csökkenést teljesít, segítve ezzel az energia-megtakarítást. Közvetett módon, hosszútávon a fejlesztés a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét is mérsékli.

 

Merényi Gusztáv Kórház 02. sz. és 07. sz. (Traumatológiai) épületek épületenergetikai fejlesztése

Kedvezményezett neve:Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Projekt címe:Merényi Gusztáv Kórház 02. sz. és 07. sz. (Traumatológiai) épületek épületenergetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege:142 870 332 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2015. november 30.
Projekt azonosító száma:KEOP-5.7.0/15-2015-0059
Projekt indokoltsága:A projekt tárgya Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórház 02. sz. és 07. sz. épületének energetikai korszerűsítése. Az épületek üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki, amelynek főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség az oka. A fűtési energiaigény csökkentése érdekében a beruházás keretében mindkét érintett épület hőszigetelése és nyílászárócseréje kerül megvalósításra. A külső nyílászárók cseréje (épületenként több mint 310 négyzetméteren) energia-megtakarítást eredményez, a tető-, a homlokzat- és a padlásfelületek hőszigetelése hozzájárul a fűtési költségek csökkenéséhez. A 2. számú épület esetében összesen közel 3450, a 7. számú esetében közel 560 négyzetméternyi hőszigetelésre kerül sor.
Projekt várható eredménye:A fejlesztés következtében várható az épületek költséghatékonyabb fűtése, a munkavállalók és ellátottak megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése, illetve az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése.
Az épületek hőveszteségének csökkenésével a fűtési költségek és a szükséges földgáz mennyisége is csökken, amely közvetetten a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkenését eredményezi.

 

Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum épületenergetikai fejlesztése

Kedvezményezett neve:Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Projekt címe:Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum épületenergetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege:109 535 061 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2015. november 30.
Projekt azonosító száma:KEOP-5.7.0/15-2015-0056
Projekt indokoltsága:A projekt tárgya Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum épületének korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki, amelynek főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség az oka. A fűtési energiaigény csökkentése érdekében az alábbi beruházás kerül megvalósításra: az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, illetve a tető és a padlásfelületek hőszigetelése.
Az ablakok rossz állapotuk miatt szorulnak cserére. A padlásfödémek sehol nincsenek hőszigetelve, így azt javítani kell, illetve a tetőtér-beépítésnél a vízszintes szerkezet kap kiegészítő hőszigetelést.
Projekt várható eredménye:A fejlesztés következtében várható az épületek költséghatékonyabb fűtése, a munkavállalók és ellátottak megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése, illetve az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése.

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.