Közérdekű adatok

A DPC az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint végez adatkezelést.

 

Közérdekű adatok honlapra

Intézményünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében a törvényben meghatározott adatokat a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a törvény szerinti bontásban teszi közzé: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Nincs ilyen

5 millió Ft (nettó) feletti hatályos szerződések

2023. január 01. - 2023. január 31.
2022. december 01. - 2022. december 31.
2022. november 01. - 2022. november 30.
2022. október 01. - 2022. október 31.
2022. szeptember 01. - 2022. szeptember 30.
2022. augusztus 01. - 2022. augusztus 31.
2022. július 01. - 2022. július 31.
2022. június 01. - 2022. június 30.
2022. május 01. - 2022. május 31.
2022. április 01. - 2022. április 30.
2022. március 01. - 2022. március 31.
2022. február 01. - 2022. február 28.
2021. november 01. - 2021. december 31.
2021. szeptember 01. - 2021. szeptember 30.
2021. augusztus 01. - 2021. augusztus 31.
2021. július 01. - 2021. július 31.
2021. június 01. - 2021. június 30.
2021. május 01. - 2021. május 31.
2021. április 01. - 2021. április 30.
2021. február 01. - 2021. február 28.
2021. január 01. - 2021. január 31.
2020. december 01. - 2020. december 31.
2020. november 01. - 2020. november 30.
2020. október 01. - 2020. október 31.
2020. augusztus 01. - 2020. augusztus 31.
2020. július 01. - 2020. július 30.
2020. június 01. - 2020. június 31.
2020. május 01 - 2020. május 30.
2020. április 01 - 2020. április 30
2020. március 01 - 2020. március 31.
2020. február 01 - 2020. február 29.
2020. január 01. - 2020. január 31.
2019. december 01. - 2019. december 31.
2019. november 01. - 2019. november 30.
2019. október 01. - 2019. október 31.
2019. szeptember 01. - 2019. szeptember 30.
2019. augusztus 01. - 2019. augusztus 31.
2019. július 01. - 2019. július 31.
2019. június 01. - 2019. június 30.
2019. május 01. - 2019. május 31.
2019. április 01. - 2019. április 30.
2019. március 01. - 2019. március 31.
2019. február 01. - 2019. február 28.
2019. január 01. - 2019. január 31.
2018. december 01. - 2018. december 31.
2018. november 01. - 2018. november 30.
2018. október 01. - 2018. október 31.
2018. szeptember 01. - 2018. szeptember 30.
2018. augusztus 01. - 2018. augusztus 31.
2018. július 01. - 2018. július 31.
2018. június 01. - 2018. június 30.
2018. május 01. - 2018. május 31.
2018. április 01. - 2018. április 30.
2018. március 01. - 2018. március 31.
2018. február 01. - 2018. február 28.
2018. január 01. - 2018. január 31.
2017. december 01. - 2017. december 31.
2017. október 24.

Élelmezési szerződések

Élelmezés_2016

Törvények
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
– a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
– az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
– az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
– az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
http://www.njt.hu/

Kormányrendeletek
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
– a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet
– egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
– a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
– a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
– az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
– a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III.28.) Korm. rendelet
– a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet
– az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
– az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet
– a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet
– az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
– a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
http://www.njt.hu/

Egyéb rendeletek
– az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet
– az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
– a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
– az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
– az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
– az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
– a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X.4.) ESzCsM rendelet
– a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV.12.) EüM. rendelet
– a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EÜM rendelet
– az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM. rendelet
– az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet
– a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
– a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24). NM rendelet
– az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
– a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
– az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
– a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018 (II.21) BM rendelet
– az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
– az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
– az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
http://www.njt.hu/

Egyéb

– a betegazonosító rendszer működéséről szóló 1/2005. (EüK.1.) EüM irányelv
5/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények egységes intézményi számlatükör szabályozása
15/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK hasznosítási szabályzata

SZ-01 - Szervezeti és működési szabályzat

SZ-01

SZ-39 - Adatvédelmi, adatkezelési Szabályzat

SZ-39 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
SZ-39 A01 Egészségügyi dokumentáció kikérő lap
SZ-39 A02 Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás
SZ-39 A03 Kezelőorvos betegéletút lekérdezési feloldása
SZ-39 M01 Adatvédelmi információbiztonsági titokvédelmi követelmények nyilatkozat
SZ-39 M02 Tájékoztató.. személyes adatok kezeléséről
SZ-39 M03 Adatkezelés bevezetésével ... támogató minta
SZ-39 M04 Adatvédelmi incidens bejelentő lap

SZ-49 - Térítési díj szabályzat

SZ-49 - Téritési díj szabályzat
SZ-49 M01 - Térítési díjak
SZ-49 M02 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai

SZ-58 - Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

SZ-58-A01 - Igénybejelentő lap
SZ-58 M01 - Általános közzétételi lista
SZ-58

SZ-42 - Egységes behajtási és parkolási szabályzat

SZ-42
SZ-42 A01 Behajtási engedélykérő lap dolgozóknak
SZ-42 A02 Behajtási engedélykérő lap helyiséget bérlőknek, orvoslátogatóknak
SZ-42 A03 Behajtási engedélykérő lap, letéti díj fizetésére kötelezetteknek
SZ-42 A04 Behajtási engedélykérő lap külső kivitelezőknek.
SZ-42 A05 Hosszabb ideig tartó kezelésre járó betegek behajtását
SZ-42 A06 Behajtási engedélykérő lap más egészségügyi intézmény dolgozója részére
SZ-42 A07 Fix 2 heti vagy 1 havi behajtási díjtétel szabad kapacitás terhére magánszemélyek részére

SZ-13 - Panaszkivizsgálási szabályzat

SZ-13

SZ-45 Ingatlan bérbeadására vonatkozó versenyeztetési szabályzat és mellékletei

SZ-45
SZ-45 A01 - Pályázati kiírás
SZ-45 M01 - ÁEEK hasznosítási szabályzat
SZ-45 A02 - Pályázatértékelő lap

SZ-42 – Egységes behajtási és parkolási szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

SZ-39 A02

SZ-39

SZ-01

SZ-01-M01

SZ-01-M03

SZ-42 (0917)

ESZSZK_Alapító Okirat_20150803

Jogszabályok (2017.08.18.)

SZ-01-M01

SZ-01-M05

SZ-01

SZ-01-M04

SZ-01-M02

SZ-01-M03

SZ-10 M01_20180914

SZ-39

 

SZ-42 – Egységes behajtási és parkolási szabályzat (2020.07.29-ig hatályos)

SZ-01 – Szervezeti és működési szabályzat 2020.07.29.:

DPC Alapító okirat 2018.01.02

 

SZ-58 – Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat :

 

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.