Közérdekű adatok

A DPC az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint végez adatkezelést.

 

Közérdekű adatok honlapra

SZ-01 - Szervezeti és működési szabályzat

SZ-01
SZ-01 1. sz. melléklet
SZ-01 2. sz. melléklet
SZ-01 3. sz. melléklet
SZ-01 4. sz. melléklet
SZ-01 5. sz. melléklet
SZ-01 6. sz. melléklet
SZ-01 7. sz. melléklet
SZ-01 8. sz. melléklet
SZ-01 9. sz. melléklet

SZ-39 - Adatvédelmi, adatkezelési Szabályzat

SZ-39 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
SZ-39 A01 Egészségügyi dokumentáció kikérő lap
SZ-39 A02 Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége tiltakozás
SZ-39 A03 Kezelőorvos betegéletút lekérdezési feloldása
SZ-39 M01 Adatvédelmi információbiztonsági titokvédelmi követelmények nyilatkozat
SZ-39 M02 Tájékoztató.. személyes adatok kezeléséről
SZ-39 M03 Adatkezelés bevezetésével ... támogató minta
SZ-39 M04 Adatvédelmi incidens bejelentő lap

SZ-49 - Térítési díj szabályzat

SZ-49 - Téritési díj szabályzat
SZ-49 M01 - Térítési díjak
SZ-49 M02 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai

SZ-58 - Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

SZ-58-A01 - Igénybejelentő lap
SZ-58 M01 - Általános közzétételi lista
SZ-58

SZ-42 - Egységes behajtási és parkolási szabályzat

SZ-42
SZ-42 A01 Behajtási engedélykérő lap dolgozóknak
SZ-42 A02 Behajtási engedélykérő lap helyiséget bérlőknek, orvoslátogatóknak
SZ-42 A03 Behajtási engedélykérő lap, letéti díj fizetésére kötelezetteknek
SZ-42 A04 Behajtási engedélykérő lap külső kivitelezőknek.
SZ-42 A05 Hosszabb ideig tartó kezelésre járó betegek behajtását
SZ-42 A06 Behajtási engedélykérő lap más egészségügyi intézmény dolgozója részére
SZ-42 A07 Fix 2 heti vagy 1 havi behajtási díjtétel szabad kapacitás terhére magánszemélyek részére

SZ-13 - Panaszkivizsgálási szabályzat

SZ-13

SZ-45 Ingatlan bérbeadására vonatkozó versenyeztetési szabályzat és mellékletei

SZ-45
SZ-45 A01 - Pályázati kiírás
SZ-45 M01 - ÁEEK hasznosítási szabályzat
SZ-45 A02 - Pályázatértékelő lap

Intézményünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében a törvényben meghatározott adatokat a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a törvény szerinti bontásban teszi közzé: https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Nincs ilyen

5 millió Ft (nettó) feletti hatályos szerződések

2023. január 01. - 2023. január 31.
2022. december 01. - 2022. december 31.
2022. november 01. - 2022. november 30.
2022. október 01. - 2022. október 31.
2022. szeptember 01. - 2022. szeptember 30.
2022. augusztus 01. - 2022. augusztus 31.
2022. július 01. - 2022. július 31.
2022. június 01. - 2022. június 30.
2022. május 01. - 2022. május 31.
2022. április 01. - 2022. április 30.
2022. március 01. - 2022. március 31.
2022. február 01. - 2022. február 28.
2021. november 01. - 2021. december 31.
2021. szeptember 01. - 2021. szeptember 30.
2021. augusztus 01. - 2021. augusztus 31.
2021. július 01. - 2021. július 31.
2021. június 01. - 2021. június 30.
2021. május 01. - 2021. május 31.
2021. április 01. - 2021. április 30.
2021. február 01. - 2021. február 28.
2021. január 01. - 2021. január 31.
2020. december 01. - 2020. december 31.
2020. november 01. - 2020. november 30.
2020. október 01. - 2020. október 31.
2020. augusztus 01. - 2020. augusztus 31.
2020. július 01. - 2020. július 30.
2020. június 01. - 2020. június 31.
2020. május 01 - 2020. május 30.
2020. április 01 - 2020. április 30
2020. március 01 - 2020. március 31.
2020. február 01 - 2020. február 29.
2020. január 01. - 2020. január 31.
2019. december 01. - 2019. december 31.
2019. november 01. - 2019. november 30.
2019. október 01. - 2019. október 31.
2019. szeptember 01. - 2019. szeptember 30.
2019. augusztus 01. - 2019. augusztus 31.
2019. július 01. - 2019. július 31.
2019. június 01. - 2019. június 30.
2019. május 01. - 2019. május 31.
2019. április 01. - 2019. április 30.
2019. március 01. - 2019. március 31.
2019. február 01. - 2019. február 28.
2019. január 01. - 2019. január 31.
2018. december 01. - 2018. december 31.
2018. november 01. - 2018. november 30.
2018. október 01. - 2018. október 31.
2018. szeptember 01. - 2018. szeptember 30.
2018. augusztus 01. - 2018. augusztus 31.
2018. július 01. - 2018. július 31.
2018. június 01. - 2018. június 30.
2018. május 01. - 2018. május 31.
2018. április 01. - 2018. április 30.
2018. március 01. - 2018. március 31.
2018. február 01. - 2018. február 28.
2018. január 01. - 2018. január 31.
2017. december 01. - 2017. december 31.
2017. október 24.

Élelmezési szerződések

Élelmezés_2016

Törvények
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
– a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
– az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
– az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
– az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
http://www.njt.hu/

Kormányrendeletek
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
– a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet
– egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
– a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
– a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
– az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
– a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III.28.) Korm. rendelet
– a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet
– az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
– az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet
– a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet
– az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
– a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
– az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
http://www.njt.hu/

Egyéb rendeletek
– az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet
– az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
– a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
– az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
– az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
– az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
– a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X.4.) ESzCsM rendelet
– a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV.12.) EüM. rendelet
– a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EÜM rendelet
– az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM. rendelet
– az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet
– a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
– a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24). NM rendelet
– az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
– a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
– az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
– a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018 (II.21) BM rendelet
– az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
– az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
– az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet
http://www.njt.hu/

Egyéb

– a betegazonosító rendszer működéséről szóló 1/2005. (EüK.1.) EüM irányelv
5/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények egységes intézményi számlatükör szabályozása
15/2015. ÁEEK Főigazgatói Utasítás az ÁEEK hasznosítási szabályzata

SZ-42 – Egységes behajtási és parkolási szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

SZ-39 A02

SZ-39

SZ-01

SZ-01-M01

SZ-01-M03

SZ-42 (0917)

ESZSZK_Alapító Okirat_20150803

Jogszabályok (2017.08.18.)

SZ-01-M01

SZ-01-M05

SZ-01

SZ-01-M04

SZ-01-M02

SZ-01-M03

SZ-10 M01_20180914

SZ-39

 

SZ-42 – Egységes behajtási és parkolási szabályzat (2020.07.29-ig hatályos)

SZ-01 – Szervezeti és működési szabályzat 2020.07.29.:

DPC Alapító okirat 2018.01.02

 

SZ-58 – Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat :

 

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.