A GDPR (General Data Protection Regulation)

az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, amely 2018. május 25-én lépett hatályba.

Annak érdekében, hogy az érintettek a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet adatkezelésével kapcsolatosan kellő tájékoztatást kaphassanak, az alábbi tájékoztatást adjuk betegeinknek és üzleti partnereinknek.

A tájékoztatás áttekintő formában összefoglalja a leginkább releváns információkat, illetve azokat a további lehetőségeket, amelyek rendelkezésére állnak a részletes adatok, jogok és lehetőségek megismerésére.

Megnevezés Cél Forrás
Adatkezelési és -védelmi tájékoztató A kórház által végrehajtott tevékenységek és eredményeinek összefoglaló ismertetése annak érdekében, hogy az érintettek átfogó tájékoztatást kapjanak az adatkezelésekkel kapcsolatos intézményi politikáról, intézkedésekről és folyamatokról Adatkezelési és -védelmi tájékoztató.pdf
Adatvédelmi alapadatok Az érintettek tájékoztatása a GDPR-ral összefüggő kórházi alapvető adatokról (pl. adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége) Adatvédelmi alapadatok.pdf
Tájékoztató az EESZT-n keresztül megvalósuló adattovábbításról A betegek tájékoztatása az ágazati eHealth rendszer (EESZT) felé történő – jogszabályi kötelezettségeken alapuló –adattovábbításról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről EESZT-n keresztüli adattovábbítás v01.pdf
Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató A betegek tájékoztatása az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogaik érvényesítési lehetőségeiről, a Kórház felé beadható adatkezelési kérelmek eljárásrendjéről Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató.pdf
GDPR rendelet Az érintettek jogi tájékozottságának érdekében a GDPR rendelet hatályos szövegének közzététele GDPR rendelet.pdf