Felettes szervek

  1. A költségvetési szerv irányító szervének
    1. megnevezése: Belügyminisztérium
    2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
  2. A költségvetési szerv fenntartójának
    1. megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság
    2. székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Archívum

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Telefonszám: +36-1-795-1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Sajtókapcsolat: sajto@emmi.gov.hu,
Ügyfélszolgálati iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36 1 795 4755
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: 06-1-795-1100
Fax: 06-1-795-0012
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Email: aeek@aeek.hu
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
www.aeek.hu

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.