Az intézmény az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mellett az Egészséges Budapest Program forrásaiból, valamint más pályázati és saját forrásokból valósította meg a fejlesztéseket – mondta 2019-ről Prof. Dr. Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója. A beruházások között voltak egészségügyi eszközök és járművek beszerzése, illetve épület felújítások is. (Fotó: Lokál)

– Ha röviden kellene összegeznie a tavalyi esztendőt, mit emelne ki a legfontosabbként?

–  Ami valóban rendkívül fontos és a betegellátás szempontjából nagyon jelentős volt 2019-ben az az, hogy az év végén kedvező traumatológiai és laboratóriumi finanszírozási változások történtek a Dél-Pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben. Szintén jó hír, hogy az elvégzett szakmai fejlesztéseknek köszönhetően kórházunk Traumatológiai Osztálya megkapta a legmagasabb, III. progresszivitási besorolást. További szakmai előrelépést jelent az összevont Központi Laboratórium, az Angiológiai Osztály, a Genetikai Tanácsadás, a Központi Műtős Szakdolgozói Szolgálat és a Központi Pszichológiai Szolgálat létrehozása kórházunkban. A népegészségügyi szűrések iránti elkötelezettségünket mutatja részvételünk az országos vastagbélszűrésben. A 2019-ben elnyert European School of Oncology (ESO) tagság, valamint a Nemzeti Onkogenomikai és Precízós Onkoterápiás Programban és az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tématerületi és Kiválósági Programjában történő részvétel kórházunk tudományos rangját, nemzetközi és hazai elismertségét igazolja. Jelentős eredmény az intézmény működésében az is, hogy decemberben új, egységes kórházi informatikai rendszer került bevezetésre. Ez a kollégák mindennapi munkáját, valamint a betegek gyors és szakszerű ellátását egyaránt segíti.

– Milyen beruházások és fejlesztések valósultak meg 2019-ben intézetükben?

– Összességében elmondhatom, hogy a felújítások tekintetében kedvező volt számunkra a tavalyi év. Több lehetőséget is ki kell emelnem, hiszen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a vis maior keretből és szintén az ÁEEK központi beszerzésből származó támogatások mellett az Egészséges Budapest Program (EBP) forrásai, más pályázati és saját források is rendelkezésre álltak. Az ÁEEK vis maior keretből számos fejlesztés valósult meg. Kórházi textíliákat, speciális matracvédőket, szülészeti ultrahang készüléket, endoszkópos eszközöket, laboratóriumi centrifugákat, traumatológiai műtőasztal tartozékokat, laringoszkópokat, sterilizáló dobozokat, betegellenőrző monitorokat, infúziós pumpákat, fertőtlenítő műszer mosogatógépet, a Traumatológiai Osztályra transzport lélegeztetőgépet és monitorokat, ágyakat és tartozékait vásároltunk. Emellett beszereztünk három elektromos szállítójárművet, egy 3.5 tonnás emelőhátfalas teherautót, a Traumatológiai Osztály Sürgősségi Ambulanciájára sürgősségi betegszállító kocsikat, az udvari feladatok elvégzéséhez pedig multifunkcionális gépet. Ezen kívül felújítottuk a Szent László Kórház telephely III-as portáját, és megtörtént a Szent István Kórház telephely „X”-es épület tetőjavítása is. Az ÁEEK központi beszerzésből vásároltunk betegágyakat, műtőasztalokat, nagyfrekvenciás vágókészülékeket, szemészeti mikroszkópot és traumatológiai fúrómotorokat. Jelentős volt, hogy az EBP forrásból a Szent László Kórház telephelyre vásároltunk egy CT készüléket, és ugyanitt a vizsgálóhely kialakítása is folyamatban van. Beszereztünk informatikai eszközöket és szerver-, valamint munkaállomásokat alakítottunk ki, illetve folyamatban van a családbarát szülészet kialakítása is. Az intézmény saját forrásból felújított egy sebészeti műtőt és kialakított egy „Fázis I.” klinikai vizsgálóhelyet.

Milyen terveik vannak 2020-ra?

Idén elsősorban az EBP fejlesztésekre koncentrálunk.  Ennek keretében megkezdődik a Szent István telephelyre tervezett, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetet is magába foglaló új kórház tervezése, és felkészülünk a beruházás alatti átmeneti működésre a kórház Szent László és Merényi Gusztáv telephelyein. Valamint a reményeink szerint 2020-ban megkezdődik a Szent László telephelyen egy új intenzív osztály és intézeti gyógyszertár kialakítása is.

Szerző: Ozsváth Kálmán