Prof. Dr. Sápi Zoltán, a Magyar Patológusok Társaságának elnöke így méltatta Professzor Urat:

Pótolhatatlan veszteség érte a magyar patológus társadalmat. 2019. február 3-án, 90 éves korában eltávozott közülünk Kendrey Gábor Professzor Úr.

Temetése 2019. február 21-én, csütörtökön 12 óra 45 perckor lesz a Farkasréti Temetőben, ahol a Magyar Patológusok Társaságának elnöke rövid beszédben emlékezik Prof. Dr. Kendrey Gábor életéről, munkásságáról.

Kendrey Gábor 1929. október 6-án született Budapesten. Gazdag patológiai munkásságát az 1 sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben kezdte Baló József professzor védőszárnyai alatt és vezetésével. A diagnosztikus patológia, a daganatkutatás és a patológia oktatása területén egyaránt maradandót hagyott számunkra.

A májpatológia nemzetközileg is elismert szakembere volt. Saját megfogalmazása szerint a kicsiny biopsziás anyagban „benne van a máj múltja és jelene”.

Hosszú ideig az Orvostovábbképző Egyetem/HIETE/SOTE Patológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint az Orvostovábbképző Egyetem első dékánja, a Magyar Patológus Társaság elnöke, a Patológus Szakmai Kollégium elnöke és a Magyar Onkológiai Társaság örökös és tiszteletbeli tagja, a brit patológus társaság tiszteletbeli tagja volt, a teljesség igénye nélkül említve csak legfontosabb megbízatásait.

Gazdag szakmai munkásságának részeként 183 magyar és nemzetközi publikáció, valamint 3 könyv szerzője.

Kitüntetéseinek, díjainak, emlékérmeinek nagy száma jelzi tudományos munkásságát és társadalmi megbecsültségét.

Akiket szerettünk és tiszteltünk, azokat nem felejtjük el!

Kórházunk vezető és dolgozói tisztelettel és szeretettel emlékeznek Kendrey Professzor Úrra.