Jogi és Igazgatási Osztály

Szervezeti egység megnevezése:Jogi és Igazgatási Osztály
Telefonszám(ok):
061/455-57-00, mellékek: 1438, 5717, 1386, 1451
elérhetőség (telephely,épület,emelet):
Szent István telephely, Főépület, földszint 2.
Osztályvezető:
dr. Ujvári Györgyi
Munkatársak:
dr. Pálmai Csilla, Szántai Eszter, dr.Szeredi-Ott Mariann
az intézmény belső szabályzataiban foglalt jogszabályi hivatkozások érvényességének vizsgálata, a szabályzatok kidolgozásában való közreműködés;
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának az igazgatóságok bevonásával történő előkészítése
közreműködés az intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében
külső szervek által kezdeményezett szerződéstervezetek jogi véleményezése
klinikai vizsgálati szerződések jogi véleményezése
a megkötendő szerződések tervezeteinek – jogi szempontú megfelelőség tanúsítása érdekében – jogi szignálással történő ellátása
meghívás alapján belső-, és az intézmény ügyét érintő külső értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel, jogi tanácsadás
az intézmény jogi képviseletének ellátása
a főigazgató által meghatározott jogi és igazgatási ügyekben való hivatalos eljárás
panaszügyek, kárigények esetén jogi állásfoglalás elkészítése
az intézmény képviseletében kapcsolattartás az ÁEEK-vel, továbbá az EMMI-vel
az intézmény által kötött szerződések teljes körének központi elektronikus nyilvántartása
kártérítési ügyek kezelése
orvosi/egészségügyi dokumentációval kapcsolatos ügyintézésben való közreműködés
főigazgatói utasítások, körlevelek, intézkedések előkészítésében való közreműködés
hatósági megkeresés esetén iratszerkesztési tevékenység végzése
munkajogi kérdésekben történő jogi tanácsadás
munkaügyi vitában jogi állásfoglalás adása
fizetési meghagyásos, továbbá végrehajtási eljárás megindítása, jogi képviselet biztosítása
kintlévőségek behajtásában való közreműködés
az intézményi honlapon közzétett adatokkal kapcsolatos koordináció
heti jogszabályfigyelés

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.