Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály (BMHO)

Szervezeti egység megnevezése:Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály (BMHO)
Telefonszám:455-5700
Elérhetőség (telephely, épület, emelet):Szent István telephely, főépület (jobb oldali szárny), földszint
Osztályvezető:Mónosné Burányi Cecília
Munkatársak:
munkaügyPintér Réka
Túróczi Krisztina
Vatai Valéria
Grundné Márton Fruzsina
bérszámfejtésSzabó Béláné
Schläffer Mária
Kovácsné Kaszai Etelka
Nagy Ágnes
Bartus Jánosné
Simon Sándorné
adatrögzítőBöszörményi Zsoltné
Árki Zsuzsanna
Cseri Lászlóné
létszám- és bérgazdálkodásCsipán Brigitta
Pentáler Jánosné
Bajkó András Zsombor
Antal Viktória
humánpolitikaHorner Roxána
Gorácz Krisztina
Kaszai-Nagy Nóra
osztályvezető h.Fábián Klára
Az osztályon végzett feladatok rövid bemutatása:Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésétől a munkaviszony megszűnéséig valamennyi munkajogi, bérszámfejtési feladat elvégzése az Intézménnyel jogviszonyt létesítő munkavállalók vonatkozásában. Munkáltatói igazolások kiállítása.
Az egészségügyi dolgozók által betöltendő munkakörhöz kapcsolódóan - a bemutatott igazolások alapján - az Eszjtv. szerint a besoroláshoz szükséges fizetési osztály, fizetési fokozat megállapítása.
Az Eszjtv. szerinti kötelező és egyéb (rendkívüli) illetményemelések, munkaszerződés módosítások elkészítése.
Az önkéntes jogviszony alapján foglalkoztatásra kerülő munkavállalókkal kapcsolatos teendők ellátása.
A bérszámfejtés és személyi kifizetések előkészítése, jelentés a Magyar Államkincstár felé.
A munkavállaló időarányos szabadságának megállapítása, nyilvántartása.
Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő és az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idővel rendelkező egészségügyi és egészségügyben dolgozók, valamint a nyugdíj szüneteltetése mellett tovább foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos ügyintézés.
Az oktatással, képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos feladatok bonyolítása.
Az orvosok valamint az orvosigazgató hatáskörébe tartozó kamarai tagságra kötelezett egyéb diplomások kamarai tagságának nyilvántartása.
A szociálpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása, a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának ügyintézése.
Az utazási kedvezmény igénybevételéhez évente szükséges „Utazási utalvány”-ok kiállítása.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos nyilvántartások, dokumentumok kezelése.

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.