04/2022 sz. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS
a látogatás rendjéről

 

Tisztelt Főorvos Asszony / Úr!

 1.  Az Emberi Erőforrások Minisztere 5/2022 (III.3) számú egyedi utasítása és az Országos Tisztifőorvos 15144-1/2022/EÜIG számú határozatának alapján a 2021. október 31-én elrendelt teljeskörű látogatási tilalmat visszavonom.
 2. Az intézményben a látogatásra az alábbi szabályok vonatkoznak a továbbiakban:
  1. egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra,
  2. a látogatás feltétele, hogy a látogató érvényes védettségi igazolvánnyal vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű SARS- CoV-2 gyorsteszttel rendelkezzen, melyet a belépéskor köteles bemutatni,
  3. a 2. pont szerinti szabály alól az 5 év alatti gyerekek mentesülnek, akiknek az esetében nem szükséges a védettségi igazolvány vagy gyorsteszt bemutatása,
  4. a COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az Eütv. 11. § (3)-(6) bekezdésben a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével – nem látogathatók, egyedi méltányosság keretében – kockázatbecslést követően – az osztályvezető főorvos a kapcsolattartás lehetőségének biztosítását mérlegelheti, indokolt esetben a kapcsolattartást további esetekben is biztosíthatja,
  5. biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések teijedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában együttműködjenek,
  6. ha a beteg állapota megengedi, az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás, ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma,
  7. a látogatóknak mindvégig az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet előírásainak megfelelő maszkot kell viselniük.
 3. Továbbra is minden esetben lehetővé kell tenni, hogy:
  1. a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,
  2. kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon,
  3. a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen,
  4. értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

 

Jelen utasítás kiadásával a 18/2021. számú Főigazgatói Utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2022. 03. 04.

 

Dr. Vályi-Nagy István
főigazgató

Szent István telephely

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent László telephely

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Merényi Gusztáv telephely

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Rehabilitációs Centrum telephely

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.